تصاویر جذاب از رکوردهای گینس در سال ۲۰۱۲

بزرگترین شکلات دنیا

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بلندترین گربه دنیا

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بلندترین زبان دنیا

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

جوانترین فرد پرواز کننده دور دنیا

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

سریعترین کلیسای عروسی!

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بزرگترین مجموعه عروسکی پنگوئن

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بیشترین تعداد سگ که از روی طناب می پرند!

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بزرگترین گوش سگ

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بزرگترین پیتزای دنیا

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بزرگترین مهمانی با چای

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

درازترین شکلات جهان

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

کوتاهترین زن جهان

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

کوتاهترین مرد جهان

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

پیرترین دوقلوی جهان

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

بزرگترین کلکسیون عروسک گاوی

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

 

/ 0 نظر / 34 بازدید