چرا عروس لباس سفیدمی پوشه ؟

پسر کوچولویی در مراسم عروسی از مادرش پرسید:

“مامان، چرا دختره لباس سفید پوشیده؟

 ” مامانش گفت:

 “این تو عروسی ها یه رسم هست که عروس لباس سفید بپوشه،

بخاطر اینکه عروس خیلی خوشحاله و امروز بهترین روز زندگیشه.”

 پسر یه خورده فکر کرد و گفت: ” خوب چرا پسره (داماد) لباس مشکی پوشیده؟”

/ 0 نظر / 78 بازدید