گلهای رُز

ایـن دیـوانگیـست ...

که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه

خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم

/ 1 نظر / 33 بازدید
محمد علی

عشق را چون ماهي دريا هاي آزاد لغزنده بايد ديد ... عشق را چون تيره و تارهاي طوفان مبهم بايد ديد ... عشق را همچو شقايق هاي وحشي مغرور بايد ديد ... عشق را همچون پرستو هاي مهاجر رفتني بايد ديد .. ليک عشق را با اميد بايد ديد[لبخند][گل]