زنها دوست دارن با مردى ازدواج کنن که

زنها دوست دارن با مردى ازدواج کنن که 

مثل شیر قوى
مثل خر کارىمثل سگ باوفامثل میمون با مزهو مثل خروس با غیرت باشه....ولی بعد ازدواج میفهمن مردهامثل شیر بی رحممثل خر نفهممثل سگ هارمثل میمون زشتو مثل خروس همه ى مرغها رو دوست دارن

/ 0 نظر / 25 بازدید