تشخیص عسل طبیعی از تقلبی با یک لیوان آب

یکی از روش‌های شخیص عسل طبیعی از تقلبی این است که آن را

داخل یک لیوان آب سرد بریزید. اگر قطره‌های عسل حل نشدند و ته لیوان

ته‌نشین شدند، عسل اصل است، اما اگر عسل در آب حل و ذرات آن به صورت

رشته‌هایی در آب ناپدید شدند، احتمال اینکه آن عسل تقلبی باشد بیشتر است.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید