جدایی و نرسیدن در عشق!!

دو نفر که همدیگر را خیلی دوست داشتند و یک لحظه

نمی توانستند از هم جدا باشند ، با خواندن یک جمله معروف

از هم جدا می شوند تا یکدیگر رو امتحان کنند و هر کدام

در انتظار دیگری همدیگر را نمی بینند.

چون هر دو به صورت اتفاقی به جمله معروف

ویلیام شکسپیر بر می خورند:

http://www.img4up.com/up2/15504.jpg

عشقت را رها کن، اگر خودش برگشت،

مال تو است و اگر برنگشت از قبل هم مال تو نبوده !

/ 3 نظر / 24 بازدید

[خنده]خیلی خوش خیالی...کار از این حرفا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی گذشته

یلدا

سلام اپ قشنگی بود خوشم میاد که زود زود اپ میشی علی جان ولی سخته که عشقو رها کرد سخته

پریوش

سلام باافتخارلینک شدید[لبخند]